luni, 4 martie 2013

A doua întâlnire de proiect - Szeged, Ungaria

Cea de a doua întâlnire de proiect în cadrul parteneriatului Leonardo "INTEGRATION OF CULTURE AND HEALTH KNOWLEDGE INTO THE VOCATIONAL EDUCATION  OF FOOD AND BEVERAGE" a avut loc în perioada 24-28 februarie 2013, gazda întâlnirii fiind Universitatea din Szeged, Facultatea de Inginerie.La această întâlnire au participat din partea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară: prof. dr. coordonator de proiect Emilian Sahleanu, director prof. Crăiţa Buda Niga, prof. discipline tehnice de industrie alimentară Mihaela Darie, prof. limba engleză Monica Lepcaliuc şi prof. responsabil cu partea informatică Violeta Iacentiuc.Gazdele noastre au fost decanul facultăţii, d-l Joszef Gal şi d-na profesoară Edina Vincze-Lendvai.Programul întâlnirii a îmbinat echilibrat activităţile de lucru la proiect cu vizite tematice legate de proiectul în derulare.
Sesiunea a inceput cu prezentarea chestionarului on-line aplicat unui număr de 500 de elevi din şcolile participante şi a rezultatelor obţinute în urma acestuia. Apoi s-a prezentat primul capitol al cărţii (produs final al proiectului) realizat de fiecare partener, s-a discutat viitorul capitol şi s-au stabilit  de comun acord sarcinile de lucru ale fiecăruia.Coordonatoarea proiectului, d-na Nedret Cizmeci, a prezentat logo-ul propus pentru proiect, aprobat de toţi partenerii.D-l decan al facultăţii de inginerie a prezentat site-ul proiectului, găzduit de site-ul facultăţii de inginerie a Universităţii din Szeged,
http://www.szef.u-szeged.hu/~ldvp2012/

S-au vizitat laboratoarele de inginerie alimentară ale Universităţii din Szeged, aflate într-o clădire modernă care aparţine de universitate:
Vizitele tematice efectuate au fost:
- vizită la Vasarhelyi, o podgorie renumită de vinuri tradiţionale ungureşti şi degustare de vinuri: 


- Vizită la Muzeul Satului- Vizită la Paprika Museum


- Vizită la Muzeul Zwack din Budapesta, degustare de băuturi tradiţionale:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu